De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk.

De gelukkige vinder van een schatkist weet meestal niet wat hij er in zal aantreffen. Het boek van Monica Gundrum en Nele Stinckens geeft op de kaft echter al een kleine hint: hun schatkist van de therapeut zou oefeningen en strategieën voor de praktijk bevatten. De cover oogt in elk geval aantrekkelijk, de eigenlijke lay-out boeit minder. Wie even door het boek bladert, ziet voornamelijk tekst, met her en der een waas van licht oranje: weinig uitnodigend. Maar schijn bedriegt. Er is slechts één manier om te weten of dat hier het geval is en dat is: lezen!

Boordevol …
In de inleiding schetsen de auteurs hun motivatie voor het samenstellen van dit boek en verduidelijken ze de inhoud. Bijna vijftig professionals bieden de lezer inzicht in de methodes en technieken die zij vaak gebruiken of als nuttig ervaren. Het zijn voornamelijk psychotherapeuten uit alle stromingen, maar ook een kinesitherapeut ontbreekt niet. In het boek zijn technieken terug te vinden voor uiteenlopende doelgroepen van diverse leeftijden. Meestal hebben ze als doel het proces van de cliënt te stimuleren. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de therapeut zelf. Dan doen de oefeningen vooral dienst als vormen van zelfzorg en mentale hygiëne.

Voor je als lezer echter naar het grootste luik van het boek overgaat, wordt je ook wat structuur geboden. De kist is namelijk verrassend vol: er worden exact honderdvijftig verschillende methodieken aangeboden. Om geen enkele techniek te bevoordelen, staan ze alfabetisch geordend. Gericht zoeken zou nogal omslachtig worden, maar de auteurs hebben daar gelukkig aan gedacht. Daarom zijn er tabellen met de verschillende methodieken geordend naar setting, doelgroep en – voor hen die misschien dwepen met bepaalde therapeuten – ook volgens auteur.

… maar wel geordend
De methodieken zelf worden duidelijk beschreven: schematisch en volgens een vast stramien. Zo wordt bij elke oefening het doel, de doelgroep, indicatie, contra-indicatie, setting, duur en benodigd materiaal kort toegelicht. Daarna volgt een uitgebreide beschrijving van de oefening. Aan het einde vind je aanbevolen literatuur of een opmerking van de auteur. Deze structuur kan misschien rigide overkomen, maar hierdoor is het wel gemakkelijk om snel een duidelijk beeld te krijgen van elke oefening.

Aanrader
De technieken zelf zijn vaak interessant, soms ook wel bekend. Dit boek heeft vooral een grote meerwaarde als referentiewerk. Het is leuk om al deze verschillende technieken op een duidelijke en overzichtelijke manier bij de hand te hebben. Het enige minpunt blijft voor mij de lay-out, maar als de schatkist aan een herdruk toekomt, wat zeker het geval zal zijn, is het oppoetsen hiervan maar een kleine moeite. Een aanrader dus, voor ervaren psychotherapeuten op zoek naar inspiratie, maar evengoed voor de beginnende therapeut die zijn horizon wil verbreden.

Meer lezen? De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk, Monica Gundrum, Nele stinckens, Acco Uitgeverij, 2010, ISBN: 9789033479267.