Therappi Stemming

Deze app is helaas tijdelijk (?) niet beschikbaar.Therappi combineert een dagelijkse en wekelijkse stemmingsmeter, met een aantal technieken uit de cognitieve gedragstherapie. De app is een initiatief van het Nederlandse MoleMann mental health, de eerste versie verscheen al in 2011.

– De vormgeving voelt nogal verouderd aan.
– De stemmingsmeter grijpt gedeeltelijk terug naar de DSM-criteria van depressie, maar het is onduidelijk of die op een gevalideerde vragenlijst is gebaseerd.

+ Het is mogelijk om een beveiligingscode toe te voegen en zo toegang tot de app te beperken.
+ De inhoud kan vanuit de app via e-mail vlot worden verstuurd naar een hulpverlener.
+ In een uitgebreide ‘gereedschapskist’ met technieken uit de cognitieve gedragstherapie leer je bijvoorbeeld om automatische gedachten te herkennen.

“Hoewel Therappi er misschien wat verouderd uitziet, is het nog altijd een van de beste – zoniet de beste – Nederlandstalige app die momenteel beschikbaar is voor stemmings- stoornissen. “

Installeer via onderstaande links, of  ga op zoek naar andere apps.

Depression Test

Depression Test is een appversie van de Patient Healthcare Questionnaire-9, een courante, korte vragenlijst voor het bepalen van depressieve klachten.

– Engelstalig.
– De verzamelde data is niet exporteerbaar en dus bijvoorbeeld niet vlot deelbaar met hulpverleners.
– Enkel voor iOS.

+ Lokale opslag van gegevens.
+ Intuïtief in gebruik en knap vormgegeven.
+ Gemakkelijk overzicht van voorgaande scores, inclusief antwoord op elk item.
+ Score wordt automatisch berekend en enige duiding wordt meteen ook gegeven.

“D-test is een mooi voorbeeld van een vragenlijst waarvan het invullen geen droge, tijdrovende bezigheid hoeft te zijn. “

Installeer via onderstaande links, of  ga op zoek naar andere apps.

iOS App Store