Brein bedriegt. Autisme en normale tot hoge begaafdheid.

breinbedriegtAls we ongeveer twintig jaar terugkeren in de tijd, dan was het concept van normaal begaafde of hoogfunctionerende mensen met autisme vrij onbekend: enkel het stereotiepe beeld van mensen met autisme die ook een verstandelijke beperking hadden, regeerde. Tegenwoordig is dit beeld sterk veranderd en is er ook aandacht voor mensen met met hoogfunctionerend autisme. Hoewel een aantal misverstanden uit de weg zijn geruimd, resteren er nog heel wat en zijn er zelfs een aantal nieuwe bijgekomen. Deze evolutie vormde voor pedagoog Peter Vermeulen dan ook de aanleiding om een herwerking uit te brengen van zijn boek ‘Brein bedriegt’. Oorspronkelijk uitgegeven in 1998, werd er hierin voor het eerst binnen Vlaanderen stilgestaan bij hoogfunctionerend autisme.

Van onbekend naar overbemind?
Het boek volgt een duidelijke structuur. Eerst wordt er stilgestaan bij het Aspergersyndroom: de ’gehypte‘ diagnose wordt in detail besproken en ook het verdwijnen ervan in de nieuwste editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) wordt gekaderd. Vervolgens belicht de auteur het belang van het stellen van een correcte diagnose, met aandacht voor de evolutie van onderdiagnose enkele decennia terug tot zowel over- als onderdiagnose tegenwoordig. Daarna komen de componenten van (hoogfunctionerend) autisme aan bod en wordt er dieper ingegaan op elk van deze componenten: communicatie, sociale relaties, interesses en activiteiten. Vervolgens komen de gevolgen voor het dagdagelijks leven en gerelateerde psychopathologie aan bod. Afsluitend worden mogelijke manieren gepresenteerd in het omgaan met mensen met autisme, zowel op microniveau (in persoonlijk contact) als op macroniveau (tewerkstelling, relaties, wonen…).

Wetenschap en anecdotes
Voor de vormgeving werd gekozen voor een handig pocketformaat. Potentiële lezers mogen zich niet laten misleiden door de weinig attractieve kaft. Op dit vormgevingsaspect na, heeft het boek namelijk slechts één ander (persoonlijk) minpunt, namelijk het systeem met voetnoten waarbij je voor extra info niet onderaan de pagina terechtkan, maar telkens tot helemaal achteraan het boekje dient te bladeren. Dit zijn natuurlijk slechts details: hoewel de titel hetzelfde is gebleven, gaat het namelijk om een volledig herwerkte editie, met nieuwe duiding, aangepast aan de huidige kennis en evoluties. Het boek is grondig onderbouwd met recente internationale literatuur die niettemin heel vlot, aangenaam en toegepast leest. Peter Vermeulen kan namelijk beroep doen op uitgebreide ervaring en grijpt hier anekdotisch naar terug. Niet alleen werkt zo’n praktijkvoorbeeld vaak verhelderend, het zijn ook leuke – soms zelfs ludieke –  passages in het boek.

Herwerkt en (nog meer) relevant
Brein bedriegt is gericht op een breed publiek en interessant voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderwerp van autisme bij normaal en hoogbegaafden. De grondige en gedetailleerde herwerking maakt dit boek ook bijzonder relevant bij professionals die hun bestaande kennis wat willen opfrissen of op zoek zijn naar extra duiding en context.

Meer lezen? Brein bedriegt. Autisme en normale tot hoge begaafdheid. Peter Vermeulen. EPO & Acco uitgeverij. ISBN 9789733482090