Suïcide Preventie App

Deze app van GGZ-Oost Brabant dient ter ondersteuning van de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en richt zich specifiek op hulpverleners.

– De app is een vrij statische variant van de richtlijn:  handig om bij je te hebben, maar het volle potentieel wordt niet benut. Eerder dan bv. met interactieve checklists te werken om ondersteuning te bieden bij de beslissing voor een opname, worden criteria als bullets gepresenteerd.
– De sectie met tips is momenteel nog vrij beperkt (maar zou wel frequent worden geüpdatet).

+ De app heeft een duidelijke structuur en navigeert heel vlot.
+ Een aantal PDF-versies van belangrijke relevante documenten worden gemakkelijk beschikbaar gesteld waaronder een template voor een veiligheidsplan en het kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit van het Trimbos Instituut.

“De Suïcide Preventie App verlaagt de drempel om de bestaande richtlijn rond diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag te raadplegen en stimuleert zo evidence-based practice.”

Installeer via onderstaande links, of  ga op zoek naar andere apps.

iOS App Store     Google Play

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als appreview