Fit In Je Hoofd

FitInJeHoofd is de gelijknamige app bij de interventie fitinjehoofd.be, ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven.  De app  wordt samen gebruikt met de website en heeft als doel om veerkracht te verhogen.

–  De app is niet beschermd: heb je toegang tot de smartphone, dan is ook de volledige inhoud van de app vrij beschikbaar.
– De ingegeven informatie delen met derden (vrienden, familie of hulpverleners is niet mogelijk.
– Om het volledige potentieel van de app te benutten, is het nodig om ook van de bijhorende website gebruik te maken.

+ De app beschikt over een dagboekfunctionaliteit,  de mogelijkheid om concrete doelen en subdoelen te stellen en reikt dagelijkse tips aan.
+ De aangereikte tips voelen soms wat licht, maar zetten aan tot actie door je te motiveren om een dagboekitem aan te maken.
+ Eender wie kan de app zelfstandig gebruiken, maar de verschillende functies in de applicatie zijn mogelijk ook geschikt om – los van de Fit In Je Hoofd interventie – in een blended hulpverleningstraject in te zetten.
+ De cross-platformfunctionaliteit is een grote toegevoegde waarde: alles wat je op de app ingeeft, kan je ook vlot op de website bekijken.

“Fit In Je Hoofd  is vooral een interessante aanvulling voor wie de online interventie al volgt.  De app biedt een mooie aanvulling op de website, waarbij er duidelijk is gekozen voor functies die maximaal profiteren van het mobiele aspect.”

Installeer via onderstaande link, of  ga op zoek naar andere apps.

iOS App Store