Backup

BackUp is een app van de zelfmoordlijn, ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. De app is gericht op het voorkomen van crisissen of om een houvast te zijn tijdens crisissen.

– De app dient meerdere doelen en is dan ook vrij omvangrijk. Hoewel deze intuïtief is in gebruik, kan het daardoor toch even duren voor je die onder de knie hebt.
– De app is niet beschermd: heb je toegang tot de smartphone, dan is ook de volledige inhoud van de app vrij beschikbaar.

+ De app kan zowel gebruikt worden door cliënten, als door de ruimere omgeving: vrienden, familie of hulpverlener. Die kunnen je ook back-up items doorsturen via de app zoals inspirerende of steunende foto’s, teksten, herinneringen en muziek.
+ Met het safety plan kan er stapsgewijs een vangnet worden uitgebouwd voor crisissituaties.
+ Naast deze aspecten gericht op de cliënt is er ook ruimte voorzien voor wie zelf ‘BackUp’ wil zijn. Naast de technische uitleg hoe dit in zijn werk gaat met de app, vind je hier ook korte, maar heldere psycho-educatieve informatie rond het herkennen van signalen, in gesprek gaan, do’s en don’ts.

“BackUp kan op diverse manieren worden ingezet, bijvoorbeeld als interessante bron van informatie en een manier om sociale steun te faciliteren los van  psychologische begeleiding, maar even goed binnen blended therapie.”

Installeer via onderstaande links, of  ga op zoek naar andere apps.

iOS App Store     Google Play