Suïcide Preventie App

Deze app van GGZ-Oost Brabant dient ter ondersteuning van de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en richt zich specifiek op hulpverleners.

– De app is een vrij statische variant van de richtlijn:  handig om bij je te hebben, maar het volle potentieel wordt niet benut. Eerder dan bv. met interactieve checklists te werken om ondersteuning te bieden bij de beslissing voor een opname, worden criteria als bullets gepresenteerd.
– De sectie met tips is momenteel nog vrij beperkt (maar zou wel frequent worden geüpdatet).

+ De app heeft een duidelijke structuur en navigeert heel vlot.
+ Een aantal PDF-versies van belangrijke relevante documenten worden gemakkelijk beschikbaar gesteld waaronder een template voor een veiligheidsplan en het kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit van het Trimbos Instituut.

“De Suïcide Preventie App verlaagt de drempel om de bestaande richtlijn rond diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag te raadplegen en stimuleert zo evidence-based practice.”

Installeer via onderstaande links, of  ga op zoek naar andere apps.

iOS App Store     Google Play

 

Backup

BackUp is een app van de zelfmoordlijn, ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. De app is gericht op het voorkomen van crisissen of om een houvast te zijn tijdens crisissen.

– De app dient meerdere doelen en is dan ook vrij omvangrijk. Hoewel deze intuïtief is in gebruik, kan het daardoor toch even duren voor je die onder de knie hebt.
– De app is niet beschermd: heb je toegang tot de smartphone, dan is ook de volledige inhoud van de app vrij beschikbaar.

+ De app kan zowel gebruikt worden door cliënten, als door de ruimere omgeving: vrienden, familie of hulpverlener. Die kunnen je ook back-up items doorsturen via de app zoals inspirerende of steunende foto’s, teksten, herinneringen en muziek.
+ Met het safety plan kan er stapsgewijs een vangnet worden uitgebouwd voor crisissituaties.
+ Naast deze aspecten gericht op de cliënt is er ook ruimte voorzien voor wie zelf ‘BackUp’ wil zijn. Naast de technische uitleg hoe dit in zijn werk gaat met de app, vind je hier ook korte, maar heldere psycho-educatieve informatie rond het herkennen van signalen, in gesprek gaan, do’s en don’ts.

“BackUp kan op diverse manieren worden ingezet, bijvoorbeeld als interessante bron van informatie en een manier om sociale steun te faciliteren los van  psychologische begeleiding, maar even goed binnen blended therapie.”

Installeer via onderstaande links, of  ga op zoek naar andere apps.

iOS App Store     Google Play