Robbin

Deze app werd ontwikkeld door het Trimbos Instituut en heeft als doel om de mentale fitheid te helpen verhogen van wie met borstkanker wordt geconfronteerd.

– De app biedt verschillende ‘steuntjes’ aan en laat de gebruiker veel keuzevrijheid. Dit is enerzijds positief, maar anderzijds legt het wel veel eindverantwoordelijkheid bij de eindgebruiker om zelf een eigen benadering vorm te geven.
– Het resultaat van je Mood-test opslaan is niet echt handig: de ontwikkelaars raden je namelijk aan om een print screen te nemen. Enkel van de simpele (1 vraag) stemmingsmeter is het mogelijk om de evolutie over tijd bij te houden.

+ De app legt een sterke nadruk op de verschillende beschikbare steuntjes: die worden telkens duidelijk ingeleid en van de nodige instructies voorzien.
+ De Mood-test is gebaseerd op de Center for Epidemiologic Studies Depression (CES-D), een gevalideerde vragenlijst.
+ Er is een sterke sociale component: het is mogelijk om (het voltooien van) elke oefening of een statusupdate te posten op de Moodwall en zo ervaringen of gevoelens met andere gebruikers te delen.

“Robbin hanteert en no-nonsense, maar toch heel doordachte aanpak: de app hanteert de juiste toon en biedt gebruikers een breed scala aan toepassingen aan om gebruikers te ondersteunen.”

Installeer via onderstaande links, of  ga op zoek naar andere apps.

iOS App Store

 

Suïcide Preventie App

Deze app van GGZ-Oost Brabant dient ter ondersteuning van de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en richt zich specifiek op hulpverleners.

– De app is een vrij statische variant van de richtlijn:  handig om bij je te hebben, maar het volle potentieel wordt niet benut. Eerder dan bv. met interactieve checklists te werken om ondersteuning te bieden bij de beslissing voor een opname, worden criteria als bullets gepresenteerd.
– De sectie met tips is momenteel nog vrij beperkt (maar zou wel frequent worden geüpdatet).

+ De app heeft een duidelijke structuur en navigeert heel vlot.
+ Een aantal PDF-versies van belangrijke relevante documenten worden gemakkelijk beschikbaar gesteld waaronder een template voor een veiligheidsplan en het kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit van het Trimbos Instituut.

“De Suïcide Preventie App verlaagt de drempel om de bestaande richtlijn rond diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag te raadplegen en stimuleert zo evidence-based practice.”

Installeer via onderstaande links, of  ga op zoek naar andere apps.

iOS App Store     Google Play