Verborgen kopzorgen. Bekende mensen over de kracht van imperfectie

Spotlight op de stille strijd

Rond psychische stoornissen en hulpverlening hangt er nog veel stigma. Psychologe Leslie Hodge wil helpen om dit te doorbreken. Hiervoor zocht ze steun bij bekende Vlamingen, kortweg BV’s. In de media worden zij namelijk vaak van hun beste kant getoond: de Vlaming kijkt bewonderend naar hen op en spiegelt zich aan hen. Omdat BV’s nu eenmaal ook mensen zijn, kampen sommigen onder hen  – net zoals 1 op 3 Vlamingen – echter met psychische problemen. Om het brede publiek hierrond te sensibiliseren en om psychische problemen te helpen normaliseren zocht en vond ze tien rolmodellen die bereid waren om het persoonlijke verhaal rond hun ‘kopzorgen’ te delen.

Vast stramien
Elk verhaal volgt een vast stramien: een BV (waar je al dan niet vertrouwd mee bent, een korte bio geeft sowieso wat meer achtergrond mee) doet eerst zijn of haar verhaal. Vervolgens volgt hun persoonlijk advies aan mogelijke lotgenoten. Daarna voorziet de auteur duiding rond de aangehaalde psychische stoornis (bv. paniekstoornis, anorexia nervosa, burn-out, bipolaire stoornis) en wordt er afgesloten met relevante boekentips. Bij de duiding van stoornissen valt de herhaling op: fragmenten uit het verhaal komen terug om relatief abstracte concepten of criteria gekoppeld aan elke stoornis meer bevattelijk te maken. Vooral bij het eerste verhaal is die duiding redelijk extensief, waardoor het soms wat redundant aanvoelt. Naarmate je door het boek vordert, worden de quotes echter meer summier en wordt de toegevoegde waarde hiervan duidelijk.

Vlaamse steekproef
Je kan de tien verhalen zien als een steekproef van ervaringen rond geestelijke gezondheid(szorg) in Vlaanderen. En die zijn heel divers. Behandelingen waaronder cognitieve gedragstherapie, medicamenteuze behandeling, een combinatie van beiden, zelfhulpgroepen en zelfs kinesitherapie passeren de revue. Ook de manier waarop geestelijke gezondheid wordt gezien door de BV’s varieert: van een verstoorde chemische balans in de hersenen tot iets bijna spiritueel. Hetzelfde kan gezegd worden over een van de mogelijke neveneffecten van psychofarmaca: afgevlakte emoties. Sommigen geven aan dit kost wat kost te willen vermijden, anderen omarmen dit juist. Over een aantal onderwerpen zijn ze dan weer unisono: op enkele moeilijke contacten na, geven ze aan de hulpverlening als heel positief te ervaren. Ze raden dan ook allen aan om niet te twijfelen om snel (professionele) hulp te zoeken. Dat staat echter in schril contrast tot de angst die werd ervaren om erover te praten en de terughoudende of zelfs negatieve reacties uit hun omgeving. Aan stigma is er helaas nog steeds geen gebrek.

De adviezen die op het einde van elk verhaal worden geformuleerd, zijn natuurlijk persoonlijk, maar vaak vrij algemeen en (kort door de bocht) samen te vatten tot: praat erover en zoek professionele hulp. Occasioneel komen  er meer specifieke suggesties, zoals bijvoorbeeld ‘de 7 spirituele wetten van succes’. Die lijken op zich niet verkeerd, maar zijn niet meteen evidence-based. Wanneer de verhalen en aangeraden (of gevolgde) behandelingen kritisch gelezen worden, vallen soms schrijnende situaties op, zoals een huisarts die antidepressiva aanraadt bij een burn-out of het idee dat de beste behandeling bij burn-out platte rust is. Gelukkig is er op het einde van elk verhaal telkens de uitgebreide duiding bij de stoornis (inclusief behandelopties), maar wie snel een getuigenis doorneemt, loopt de kans om foutieve informatie mee te nemen.

Respectvolle insteek
Uiteindelijk zal ‘Verborgen kopzorgen’ natuurlijk heel wat lezers lokken omwille van hun interesse in het persoonlijk leven van BVs. Het boek gaat daarbij echter niet de platte toer op: binnen elk verhaal is er ruimte voor de eigen ervaringen, zelfs de eigen toon van de verteller. De interviewer mag dan overal dezelfde zijn, je hoort in de manier waarop problemen worden benaderd en zelfs in het gehanteerde taalgebruik de uniciteit van elke ervaring: de focus ligt op de mens achter de publieke persoon. Op geen enkel moment krijg je echter het gevoel een voyeur te zijn. Leslie Hodge levert namelijk precies af wat ze wou bereiken: ze neemt rolmodellen, biedt ze en respectvolle context om zich van hun kwetsbare kant te laten zien en geeft zo een belangrijke boodschap mee: kopzorgen zijn niets om je voor te schamen, het kan iedereen overkomen en aarzel niet om hulp te zoeken.

Meer lezen? Verborgen kopzorgen. Leslie Hodge. Uitgeverij Lannoo; ISBN 9789401430807.

 

We worden steeds slimmer. Hoe apps, gadgets en social media ons intelligenter maken.

steedsslimmerTechnologie speelt in toenemende mate een belangrijke rol in ons leven. Hoewel technologische evolutie soms in sprongen verloopt en enige weerstand oproept, gebeurt deze evolutie echter vaak geleidelijk en vrij onbewust. Clive Thompson, journalist en blogger voor onder meer ‘Wired’, laat zijn lezers echter bewust stilstaan bij hoe we technologie momenteel al inzetten om ons menselijk potentieel ten volle te realiseren, of zelfs te optimaliseren. Daarnaast toont hij aan de hand van inspirerende voorbeelden diverse aspecten van hoe de nabije toekomst er voor de doorsnee mens kan uitzien.

The future is now
Na het lezen van enkele hoofdstukken is het meteen duidelijk dat er al heel wat fascinerende technologische toepassingen bestaan waar je nog nooit over gehoord hebt, of waarvan de implicaties en mogelijkheden vrij onbekend terrein zijn. Om maar een aantal voorbeelden aan te halen: de sterke evoluties in computerschaken en hoe dit een eeuwenoud spel en redeneerproces drastisch verandert, hoe blogs en websites de mogelijkheid bieden om ons denkproces te externaliseren en hierbij in interactie te treden met anderen, hoe kinderen intuïtief aan de slag kunnen gaan met programmeertaal, of hoe technologische applicaties ons intuïtief inzicht kunnen geven in processen die zonder technologische middelen heel ontransparant waren, zoals het Amerikaanse concept van gerrymandering: het uittekenen van de grenzen van kiesdistricten.

Unieke individuen & excessen
Daarnaast besteedt de auteur ook aandacht aan hoe technologie momenteel al op unieke en creatieve wijze door verschillende individuen wordt toegepast. Of deze toepassingen ook de weg zullen vinden naar het grote publiek is onduidelijk. Het is niettemin boeiend om het relaas te volgen van verschillende ontmoetingen met Thad Starner een techneut die al twee decennia rondloopt met een wearable: een computer inclusief beeldscherm ingebouwd in zijn bril en een met een hand te bedienen toetsenbord. Ook de visie van Sal Khan, oprichter van een non-profitorganisatie die online wiskundeles geeft is boeiend: zijn video’s zijn ondertussen al 230 miljoen keer bekeken en kinderen hebben op zijn systeem al meer dan 1 miljard opgaven gemaakt.

Toch is het niet allemaal de loftrompet of onrealistisch optimisme wat de klok slaat. De excessen en problemen van technologie komen namelijk ook aan bod: hoe overheden omgaan met alle mogelijkheden die technologie met zich meebrengt en hoe ze bijvoorbeeld vrije meningsuiting (al dan niet succesvol) proberen in te dammen online. Van een hele andere aard, maar zeker ook boeiend (en enigszins filosofisch) is hoe moeilijk het wordt om informatie terug te vinden, wanneer die aan een duizelingwekkende snelheid en hoeveelheid wordt gegenereerd en opgeslagen.

Doorheen het boek is duidelijk te merken dat Clive Thompson uitgebreide ervaring heeft in het domein van technologie: bij de selectie van content voor zijn boek kon hij terugvallen op eerdere interviews en exemplarische anekdotes. Het is echter leuk om te zien dat hij ook de moeite heeft gedaan om dieper te graven en sommige aspecten echt uit te spitten, ook in de internationale literatuur. Wanneer hij bijvoorbeeld stilstaat bij de evolutie waarbij kennis meer en meer voor iedereen toegankelijk wordt, heeft hij zelfs een verdienstelijke vermelding voor een van de voorlopers van dit ideeëngoed, de Belg Paul Otel met zijn Mundaneum.

Index
In conclusie zit ‘We worden steeds slimmer’ boordevol boeiende ideeën en concepten die telkens (relatief) kort worden besproken. Dit boek is dan ook ideaal om in stukjes en beetje te lezen en om af en toe geïntrigeerd door een aangereikte gedachte of concept naar terug te grijpen. Het is daarom spijtig dat er geen index is opgenomen: als je net zoals ik de papieren versie boven het e-book verkiest, kan het zoeken naar een bepaalde anekdote een vrij tijdrovende bezigheid zijn. Maar misschien is dat juist een geruststelling voor wie vreest dat het soms allemaal wat te snel gaat.

Meer lezen? We worden steeds slimmer. Hoe apps, gadgets en sociale media ons intelligenter maken. Clive Thompson. Maven Publishing. ISBN: 9789491845147.

Dit artikel is ook verschenen in Psychologos. Download het hier in de originele lay-out.