De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk.

De gelukkige vinder van een schatkist weet meestal niet wat hij er in zal aantreffen. Het boek van Monica Gundrum en Nele Stinckens geeft op de kaft echter al een kleine hint: hun schatkist van de therapeut zou oefeningen en strategieën voor de praktijk bevatten. De cover oogt in elk geval aantrekkelijk, de eigenlijke lay-out boeit minder. Wie even door het boek bladert, ziet voornamelijk tekst, met her en der een waas van licht oranje: weinig uitnodigend. Maar schijn bedriegt. Er is slechts één manier om te weten of dat hier het geval is en dat is: lezen!

Boordevol …
In de inleiding schetsen de auteurs hun motivatie voor het samenstellen van dit boek en verduidelijken ze de inhoud. Bijna vijftig professionals bieden de lezer inzicht in de methodes en technieken die zij vaak gebruiken of als nuttig ervaren. Het zijn voornamelijk psychotherapeuten uit alle stromingen, maar ook een kinesitherapeut ontbreekt niet. In het boek zijn technieken terug te vinden voor uiteenlopende doelgroepen van diverse leeftijden. Meestal hebben ze als doel het proces van de cliënt te stimuleren. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de therapeut zelf. Dan doen de oefeningen vooral dienst als vormen van zelfzorg en mentale hygiëne.

Voor je als lezer echter naar het grootste luik van het boek overgaat, wordt je ook wat structuur geboden. De kist is namelijk verrassend vol: er worden exact honderdvijftig verschillende methodieken aangeboden. Om geen enkele techniek te bevoordelen, staan ze alfabetisch geordend. Gericht zoeken zou nogal omslachtig worden, maar de auteurs hebben daar gelukkig aan gedacht. Daarom zijn er tabellen met de verschillende methodieken geordend naar setting, doelgroep en – voor hen die misschien dwepen met bepaalde therapeuten – ook volgens auteur.

… maar wel geordend
De methodieken zelf worden duidelijk beschreven: schematisch en volgens een vast stramien. Zo wordt bij elke oefening het doel, de doelgroep, indicatie, contra-indicatie, setting, duur en benodigd materiaal kort toegelicht. Daarna volgt een uitgebreide beschrijving van de oefening. Aan het einde vind je aanbevolen literatuur of een opmerking van de auteur. Deze structuur kan misschien rigide overkomen, maar hierdoor is het wel gemakkelijk om snel een duidelijk beeld te krijgen van elke oefening.

Aanrader
De technieken zelf zijn vaak interessant, soms ook wel bekend. Dit boek heeft vooral een grote meerwaarde als referentiewerk. Het is leuk om al deze verschillende technieken op een duidelijke en overzichtelijke manier bij de hand te hebben. Het enige minpunt blijft voor mij de lay-out, maar als de schatkist aan een herdruk toekomt, wat zeker het geval zal zijn, is het oppoetsen hiervan maar een kleine moeite. Een aanrader dus, voor ervaren psychotherapeuten op zoek naar inspiratie, maar evengoed voor de beginnende therapeut die zijn horizon wil verbreden.

Meer lezen? De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk, Monica Gundrum, Nele stinckens, Acco Uitgeverij, 2010, ISBN: 9789033479267.

Werken in Vlaanderen: Vermoeiend of Plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid.

Werken in Vlaanderen is minder vervelend dan we dachten

Stress, burn-outs, deadlines, hervormingen, ontslagen, pesten. Het is maar een kleine greep uit woorden die geassocieerd worden met ‘werken’. Je zou kunnen denken dat het veel drukte is om niets, tot je op een dag de krant openslaat, de resultaten van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor ziet en leest dat het arbeidsklimaat voor slechts 50 procent van de werknemers gunstig is. Zou de helft van de werknemers dan werkelijk in een ongunstig klimaat werken? Of zijn deze cijfers overroepen?

Dat was één van de vragen die professor Hans De Witte, Carissa Vets en Guy Notelaers stelden, toen ze op verzoek van de federale overheid aan de slag gingen met de DiOVAdatabank. Die verschafte hen informatie over de werkkenmerken en het welzijn van bijna 45.000 Belgische werknemers, verzameld over een periode van tien jaar. De resultaten van hun analyses waren zo interessant dat ze die ‘op een meer vulgariserende wijze’ wilden toegankelijk maken voor een groter publiek. Hiervoor werd slechts gebruik gemaakt van het Vlaamse deel van de databank, maar dat is nog altijd goed voor 35.000 werknemers.

Problematische job
Als lezer word je eerst vlot ingeleid in de Vlaamse situatie. Vervolgens doorloop je stap voor stap de onderzoeksopzet en de resultaten. Daarna volgt de introductie van een nieuw en aangepast conceptueel kader dat weinig achtergrondkennis vereist om te kunnen volgen. Op het einde van de rit presenteren de auteurs suggesties om de kwaliteit van arbeid in Vlaanderen op een nieuwe manier te meten.

De feitelijke inhoud van het boek bespreken, zou te ver gaan. Om toch een tipje van de sluier op te lichten: het klopt dat slechts de helft van de Vlamingen een gunstige kwaliteit van werk heeft. Als de ‘ongunstige groep’ onder de loep wordt genomen, blijkt wel dat het werk voor 36 procent van de werknemers eerder neutraal is. De auteurs geven verder aan dat bij 14 procent het werk slecht is, maar dat het bij slechts 8 procent terecht is om van een echt ‘problematische job‘ te spreken. Een vrij ingrijpende nuancering van eerder onderzoek dus.

Uitdagend werk
Verder wordt in het boek ook de werkkwaliteit van verschillende beroepsgroepen vergeleken, waaronder die van psychologen. Wat blijkt: psychologen ervaren vrij veel stress op hun werk, maar tegelijk ook veel plezier. Dit is een goede combinatie, door de auteurs gecategoriseerd als ‘uitdagend werk’. Naast ‘aangenaam werk’, zoals leidinggevende, bestaan echter ook de categorieën ‘slopend werk’ (callcentermedewerker) en ‘saai werk’ (havenarbeider). De psychologen zijn dus zeker niet slecht af. Voor APPeL-lezers die enigszins geïnteresseerd zijn in een genuanceerd en helder beeld van de Vlaamse werksituatie is dit boek een aanrader. Het is misschien niet zo evident om eraan te beginnen, maar … we houden wel van een uitdaging!

Meer lezen? Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid. Hans De Witte, Carissa Vets, Guy Notelaers, Acco Uitgeverij, 2010. ISBN: 9789033479328.