Settle Your Glitter

Deze app is helaas tijdelijk (?) niet beschikbaar.

Deze app van het Momentous Institute heeft als doel om bij een aantal specifieke gevoelens diepe ademhalingsoefeningen bij kinderen te faciliteren. Deze  gevoelens worden namelijk gevisualiseerd als neerdwarrelende glitters in een virtuele sneeuwbol.

– De app is enkel in het Engels beschikbaar.
– De duur van de ademhalingsoefening is niet op voorhand in te stellen en duurt gemiddeld 1 minuut. Daarna moet je telkens aangeven of je wel verdergaan.
– Na afloop wordt de intensiteit van het geoefende gevoel bevraagd. De automatische repons die hierop volgt, hangt niet af van de aangegeven uitkomst.

+ De app is heel visueel en hoeft daardoor eigenlijk weinig tot geen uitleg door de hulpverlener.
+ Kinderen kunnen zelf met de smartphone schudden om de oefening te starten, een leuk interactief aspect.
+ De kogelvis die gebruikt wordt om de ademhaling te visualiseren is mooi weergegeven en biedt een duidelijk houvast bij de ademhalingsoefeningen.
+ Naargelang de intensiteit van de gevoelens die de kinderen bij aanvang aangeven, worden er meer of minder glitters getoond.

“Settle Your Glitter slaagt erin om twee complexe topics, namelijk emotie-intensiteit en diepe ademhaling, visueel en speels weer te geven.”

Installeer via onderstaande links, of  ga op zoek naar andere apps.

iOS App Store     Google Play

 

Fit In Je Hoofd

FitInJeHoofd is de gelijknamige app bij de interventie fitinjehoofd.be, ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven.  De app  wordt samen gebruikt met de website en heeft als doel om veerkracht te verhogen.

–  De app is niet beschermd: heb je toegang tot de smartphone, dan is ook de volledige inhoud van de app vrij beschikbaar.
– De ingegeven informatie delen met derden (vrienden, familie of hulpverleners is niet mogelijk.
– Om het volledige potentieel van de app te benutten, is het nodig om ook van de bijhorende website gebruik te maken.

+ De app beschikt over een dagboekfunctionaliteit,  de mogelijkheid om concrete doelen en subdoelen te stellen en reikt dagelijkse tips aan.
+ De aangereikte tips voelen soms wat licht, maar zetten aan tot actie door je te motiveren om een dagboekitem aan te maken.
+ Eender wie kan de app zelfstandig gebruiken, maar de verschillende functies in de applicatie zijn mogelijk ook geschikt om – los van de Fit In Je Hoofd interventie – in een blended hulpverleningstraject in te zetten.
+ De cross-platformfunctionaliteit is een grote toegevoegde waarde: alles wat je op de app ingeeft, kan je ook vlot op de website bekijken.

“Fit In Je Hoofd  is vooral een interessante aanvulling voor wie de online interventie al volgt.  De app biedt een mooie aanvulling op de website, waarbij er duidelijk is gekozen voor functies die maximaal profiteren van het mobiele aspect.”

Installeer via onderstaande links, of  ga op zoek naar andere apps.

iOS App Store     Google Play