Kwaliteit van apps

Checklists

Hoe kan je zelf bepalen of een app al dan niet bruikbaar is in therapie en of je die effectief kan aanbevelen aan een cliënt?

Er bestaan hiervoor ondertussen een aantal (Engelstalige) checklists: twee ervan zijn de Patientview’s Health apps toolkit (vanaf pagina 29) en de Mobile Application Rating Scale.